ارتباط افسردگی در خانمها و دلبستگی ناایمن

ارتباط افسردگی در خانمها و دلبستگی ناایمن

در زنان افسرده ای که برای درمان به مطب من می آیند دلبستگی ناایمن اغلب یکی از نقاط کور زندگی است. در دوران کودکی آنها به احتمال زیاد فکر می کرده اند که نحوه برخورد والدین آنها به همان صورتی است که والدین دیگر با فرزندان خود رفتار می کنند. این قبیل کودکان سوای مواردی که رفتار پدر یا مادرشان خیلی شدید و افراطی بوده دلیلی ندارند که حاکی از این باشد که در کودکی با آنها به درستی رفتار نشده است. در عین حال کودکان در مورد پدر و مادر خود هیچ گونه حق انتخابی ندارند. بزرگسالان می توانند در صورتی که شریک زندگی شان احساس بدی در آنها ایجاد کرده باشد او را ترک کنند اما کودکان از چنین آزادی عملی برخوردار نیستند. وقتی حق انتخابی وجود نداشته باشد بیشترین بهره گرفتن از موقعیت موجود رفتاری سازگارانه است. در چنین شرایطی کودک از جمله با فکر نکردن به رفتار آسیب زای پدر یا مادر یا نادیده گرفتن آن می تواند با موقعیت کنار بیاید.

، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *