بازيهاي آسان براي تقويت هوش نوزادان بالای یکسال

بازيهاي آسان براي تقويت هوش نوزادان بالای یکسال

بازيهاي آسان براي تقويت هوش نوزادان 12 تا 15 ماهه :

بازي اول: آواز خواندن و نوازش كردن

اين بازي مهارت‌هاي شنيداري و قدرت درك ريتم را در كودك تقويت مي‌كند.

سعي كنيد موقع عوض كردن پوشك كودك‌تان يا موقع حمام كردن او و يا در هر فرصتي كه پيش آمد برايش آواز بخوانيد و همزمان او را نوازش كنيد.

نوع بازي:
* شعر مورد علاقه خود را براي كودك‌تان بخوانيد و همراه با ريتم آن، با انگشت سبابه‌تان ضربه‌هاي ملايمي به شكمش بزنيد يا گونه‌اش را نوازش كنيد و يا كمرش را بماليد.
* هميشه شعر را با بوسه‌اي گرم به پايان ببريد.
* همچنين مي‌توانيد يك خط شعر را بخوانيد و فقط به جاي يك كلمه از آن، با دست، به آرامي به كودك‌تان ضربه‌اي بزنيد. براي مثال، چشمك بزن ستاره … (به كلمه ستاره كه رسيديد با دست آهسته ضربه‌اي به كودك بزنيد ولي ديگر كلمه ستاره را نگوييد).

بازي دوم: بالا و پايين انداختن

تحقيقات نشان مي‌دهد ارتباط مثبت كودك با بزرگسالاني كه دلسوز هستند و به او توجه نشان مي‌دهند، مغز كودك را تحريك مي‌كند، باعث افزايش سيناپس‌ها مي‌شود و اتصالات موجود در مغزش را محكم‌تر مي‌كند.

بالا و پايين انداختن كودك براي او خيلي لذت‌بخش است و موجب محكم‌تر شدن رابطه شما با كودك‌تان مي‌شود.

نوع بازي:
* كودك‌تان را روي پاهايتان بنشانيد و زير بغلش را محكم بگيريد.
* همين طور كه داريد او را بالا و پايين مي‌اندازيد، شعر زير را برايش بخوانيد:
بپر بالا ، بپر پايين،
بالا، پايين، بالا، پايين
اين ور ، اون ور، اينجا ، اونجا
بالا، پايين، بالا، پايين
بپر بالا، بپر پايين،
ويژ….!
بپا نيفتي!
(كودك را به يك سمت خم كنيد).
* شعر را يك بار ديگر بخوانيد و اين بار كودك را از طرف ديگر خم كنيد.
* شعر را دوباره تكرار كنيد و وقتي به كلمه ويژ رسيديد، زانوهايتان را از هم باز كنيد و همين‌طور كه كودك نوپايتان را محكم از كمر گرفته‌ايد بگذاريد پايين بيايد.

بازي سوم : به به !
تحقيقات نشان مي‌دهد كودك لحن صدا و حالت چهره فرد را زودتر از كلمات او درك مي‌كند. آموز ش احساسي با تمام حوزه‌هاي مربوط به يادگيري مرتبط است.
ابراز محبت و علاقه به كودك نوپايتان براي رشد مغز او مفيد است.

نوع بازي:
* همين طور كه داريد غذا يا عصرانه‌اي براي كودك‌تان آماده مي‌كنيد شعر زير را برايش بخوانيد. اين كار مهارت‌هاي زباني كودك‌تان را تقويت مي‌كند:
دنبال شير مي گرديم،
دنبال شير مي گرديم،
موقع شير خوردنه،
موقع شير خوردنه.
* به سمت يخچال برويد و قوطي شير را در آوريد و بگوييد:
من خيلي شير دوست دارم. به به ! به به !
* مي‌توانيد به جاي شير درباره هر غذايي كه دوست داريد شعر را بخوانيد. غذاي مورد نظرتان را به او نشان بدهيد و بعد درباره آن غذا با كودك تان صحبت كنيد.
* اين نوع بازي‌ها مهارت‌هاي زباني كودك را تقويت مي كند.

بازي چهارم: دالي موشه بازي
بازي دالي موشه نه تنها براي كودك نوپاي شما بازي مفرحي است بلكه در رشد مغزش هم اهميت زيادي دارد.

نوع بازي:
* شما مي‌توانيد به صورت‌هاي زير با كودك‌تان دالي موشه بازي كنيد:
– دست‌تان را روي چشم‌هايتان بگذاريد.
– حوله‌اي را روي صورت‌تان بيندازيد.
– پشت در يا پشت يكي از اسباب‌ و اثاثيه بزرگ منزل‌تان پنهان شويد و يك مرتبه بيرون بپريد.
– اسباب بازي يا عروسكي را زير پارچه‌اي پنهان كنيد و بعد پارچه را از رويش كنار بزنيد.
– با خودكار شكل صورتي را روي انگشت شست‌تان بكشيد و بعد آن را زير انگشت‌هاي ديگرتان پنهان كنيد.

بازي پنجم: حرف زدن با زبان كودكانه
بچه‌هاي كوچك به حرف‌هاي كودكانه والدين‌شان توجه زيادي مي‌كنند. اين مسئله به نوبه خود باعث مي‌شود بچه‌ها بيشتر به اهميت كلمات پي ببرند.

نوع بازي:
* بعضي از شعرهاي دلخواهتان مثل چشمك‌ بزن ستاره يا عمو زنجيرباف را با زبان كودكانه براي فرزندتان بخوانيد.
* كودك‌تان را در آغوش بگيريد و شعرها را به دو حالت برايش بخوانيد: اول، با لحن معمولي و بعد با زبان كودكانه.
* وقتي شعر را براي بار دوم با زبان كودكانه براي كودك نوپايتان مي‌خوانيد، توجه خاصي به كلمات شما نشان مي‌دهد.

بازي ششم: ابراز محبت
تحقيقات نشان مي‌دهد بعضي از اتصالاتي كه در مغز كودك شكل مي‌گيرد، در برقراري ارتباط صميمانه او با ديگران در سال‌هاي بعد تأثير بسزايي دارد. دكتر پروس بري، روانپزشك دانشكده پزشكي بيلر در تگزاس معتقد است بچه‌هاي كه در سال‌هاي اوليه عمرشان محبت نمي‌بينند، از اين اتصالات بي‌نصيب مي‌مانند.
اين بازي به كودك ياد مي‌دهد كه چطور محبتش را ابراز كند.

نوع بازي:
* با كودك نوپايتان روي زمين بنشينيد و چند تا از اسباب‌بازي‌ها و عروسك‌هاي مورد علاقه‌اش را در كنارتان روي زمين بگذاريد.
* يكي از عروسك‌هايش را برداريد و آن را در آغوش‌تان تكان دهيد و همزمان كلمه‌هاي محبت‌آميزي مثل اين بگوييد: چقدر بازي با تو كيف داره.، خز قهوي‌اي قشنگش رو نيگا!، يا دوست دارم بغلت كنم.
* حالا همين كار را با كودك‌تان بكنيد.
* يكي از عروسك‌هايش را به او بدهيد و از او بخواهيد آن را در آغوش بگيرد و ببوسد.
* تا زماني كه كودك‌تان از بازي خسته نشده، آن را ادامه دهيد. طولي نمي‌كشد كه مي‌بينيد كودك‌تان خودش به تنهايي دارد اين بازي را انجام مي‌دهد.

بازي هفتم: تكان دادن و لالايي خواندن
تحقيقات نشان مي‌دهد در معرض موسيقي قرار گرفتن كودك، تأثير بسزايي روي درك او از مفاهيم مكاني و زماني دارد، يعني روي توانايي او در تجسم تكه‌هاي جدا شده و سرهم‌كردن دوباره آنها در ذهنش. اين نوع استدلال زيربناي رياضيات، مهندسي و رشته‌هاي ديگر است.
كودك‌تان را در آغوش بگيريد و همين‌طور كه داريد برايش لالايي مي‌خوانيد او را به عقب و جلو حركت دهيد.

نوع بازي:
* مي‌توانيد شعرهاي زير را برايش بخوانيد:
– گنجشك لالا، سنجاب لالا.
– لالا لالا، گلم باشي، لالايي
* كودك‌تان را به عقب و جلوحركت دهيد. اين كار به او آرامش مي‌دهد و اعتماد بين شما را زياد مي‌كند.
* در پايان آخرين خط شعر، كودك‌تان را محكم در آغوش بگيريد.

بازي هشتم : هل دادن اشياء
وقتي كودكان چيزي را هل مي‌دهند، احساس مي‌كنند قوي هستند و بر اوضاع تسلط دارند. اين نوع بازيها روش فوق‌العاده‌اي هستند براي تقويت حس اعتماد به نفس و هماهنگي در كودكان نوپا.

نوع بازي:
* چند شيء مختلف را انتخاب كنيد تا كودك‌تان آنها را هل بدهد. از چيزهايي استفاده كنيد كه وزن بسيار كمي دارند، مثلاً از عروسك، اسباب‌بازي‌هاي كوچك يا اسباب‌بازي‌هايي كه بشود آنها را هل داد.
* بگوييد: يك، دو، سه، هل بده! و بعد يكي از اسباب‌بازي ها را هل بدهيد.
* دوباره بشماريد و كودك‌تان را تشويق كنيد تا اين بار او اسباب‌بازي‌اش را هل بدهد.
* وقتي كوچولويتان تمام روز كلمه دِه (منظورش همان عدد سه است) را به زبان آورد، مي‌فهميد كه از اين بازي خوشش آمده است!

، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *