درمان وسواس کودکان

درمان وسواس کودکان

چه درمان هایی برای وسواس مطرح است؟

اولین گام برای درمان وسواس فکری ـ عملی، آموزش دادن کودک و دیگر اعضای خانواده در مورد این بیماری و درمان آن به عنوان یک بیماری جسمانی و پزشکی است. سه جزء درمان وسواس فکری ـ عملی عبارت است از:
ـ آموزش کودک و خانواده: آموزش بسیار ضروری است چون به کودک و اعضای خانواده در مدیریت وسواس فکری ـ عملی به بهترین نحو کمک و از عوارض بیماری جلوگیری می کند.
ـ روان‌درمانی: درمان شناختی ـ رفتاری (CBT)، مولفه کلیدی در درمان کودکان مبتلا به وسواس فکری ـ عملی به شمار می شود. کارکرد درمان شناختی ـ رفتاری، کمک به بیماران در درک رفتارها و باورهایی است که غیرمنطقی، عجیب، و غریب و نامتناسبند. این افکار و برداشت ها به واکنش ها، هیجان‌ها و حلق منفی منجر می‌شوند که بیمار آسیب می رسانند. درمان شناختی ـ رفتاری، درمان انتخابی برای وسواس کودکان و نوجوانان است، چون بسیار منطقی، عینی و کاربردی می باشد. درمان شناختی ـ رفتاری به دو شکل اجرا می شود: نوع اولیه آن به فنون رفتاری همچون مواجهه به همراه جلوگیری از پاسخ متکی است و نوع دوم آن بیشتر بر مبنای فنون شناختی می باشد. مثل شناخت درمانی که در آن افکار منفی، شناسایی شده، مورد چالش قرار گرفته و اصلاح می شوند.
ـ دارودرمانی: داروهایی همچون بازدارنده های اختصاصی همچون بازجذب سروتونین برای بسیاری از بیماران مؤثر بوده است.
این سه جزء درمانی، معمولاً در دو مرحله به کار برده می شوند:
1ـ درمان حاد: هدف این درمان به پایان رساندن دوره وسواس فکری ـ عملی فعلی است.
2ـ درمان نگهدارنده (پیشگیری از عود): هدف این درمان پیشگیری از دوره های آینده وسواس فکری ـ عملی است.

گردآورنده : فریبا نقدی

، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *