> سرگرمی و بازی براي كودكان

درباره روانشناسی بازی کودکان چه می دانید

درباره روانشناسی بازی کودکان چه می دانید

بحث امروز ما درباره بازی کودکان است. بچه ها به چه بازی هایی  کنجکاو هستند. چه فعالیت هایی را دوست دارند ونسبت به ان کنجکاو هستند در سن ۳تا۴ سالگی بچه ها بسیار کنجکاو هستند بدانند که   اشیا چرا و چگونه به وجود می آیند. موضوعاتی را فراهم کنید که کنجکاوی کودکان را تحریک […]

، ، ادامه مطلب

درباره روانشناسی بازی کودکان چه می دانید

درباره روانشناسی بازی کودکان چه می دانید

بحث امروز ما درباره بازی کودکان است. بچه ها به چه بازی هایی  کنجکاو هستند. چه فعالیت هایی را دوست دارند ونسبت به ان کنجکاو هستند در سن ۳تا۴ سالگی بچه ها بسیار کنجکاو هستند بدانند که   اشیا چرا و چگونه به وجود می آیند. موضوعاتی را فراهم کنید که کنجکاوی کودکان را تحریک […]

، ، ادامه مطلب

درباره دعوای کودکان بر سر اسباب بازی بیشتر بدانیم

درباره دعوای کودکان بر سر اسباب بازی بیشتر بدانیم

جنگ و جدال بخاطراسباب بازی بین بچه ها یک جنگ تمام نشدنی وهمیشگی است. هیچ وقت هم هیچ راهی نمی توان برای این مشکل انجام داد. بچه نسبت به وسایل خود احساس مالکیت دارد و چشم ندارد بچه دیگری به آنها حتی نگاه بکند، چه برسد به اینکه استفاده کند. ولی پژوهشگران از پدرومادرها می […]

، ، ، ادامه مطلب

رابطه آموزش و بازی را جدی بگیرید

رابطه آموزش و بازی را جدی بگیرید

 شروع مدرسه و یادگیری برای برخی از کودکان ممکن است با محدود شدن در بازی و فعالیت های مربوط به آن همراه شود. ممکن است برخی از والدین تصور کنند که وقتی کودک آنها به سن مدرسه می رسد باید فعالیت های او در خانه نیز تغییر کند و زمان کمتری را به بازی اختصاص […]

، ، ادامه مطلب

بازی با کودک نوپا

بازی با کودک نوپا

 استقلال در حال شکوفایی و علاقه کودک به یادگیری رنگ ها و مفاهیم دیگر در دو سالگی، به اضافه ی گستره ی توجه رو به افزایش او مواردی هستند که باعث می شوند این سن برای یادگیری نقاشی و طراحی فوق العاده باشد. شاید شما برای یافتن فعالیت هایی که کودک شما را بدون خسته کردن […]

، ، ادامه مطلب