اضطراب جدایی

اضطراب جدایی

اضطراب جدایی بدین معناست که کودکان درسال اول تولد و یا دقیقتر شیرخوارانی که در محدود 18 ـ 6 ماهگی قرار دارند بیش ازحد به اعضای خانواده بویژه مادر وابسته هستند یعنی اگر مادر بهر دلیلی از کودک دورشود و یا او را ترک کند با گریه اعتراض و ناراحتی شیرخوار مواجه می شود. این […]

ادامه مطلب

تنها ماندن کودکان

تنها ماندن کودکان

اولویت شماره یک شما در زندگی، به‌عنوان یک پدر یا مادر، مراقبت از فرزندتان است، ولی گاهی اوقات مجبورید برای رفتن به سر کار،  یک مراسم رسمی یا حتی رفتن تا سوپر مارکت سر کوچه، کودک را در خانه تنها بگذارید.  تجربه‌های ناخوش‌آیند کودکانه گاهی، پدرها و مادرها، با این فکر که فرزندشان در خواب […]

ادامه مطلب

تنها ماندن کودک در خانه

تنها ماندن کودک در خانه

آیا کودک براى تنها ماندن در خانه آمادگى دارد؟ براى تنها گذاشتن کودک در خانه، سن خاصی را نمى توان مشخص نمود. با این وجود،اگر کودک داراى چند نشانه زیر است مى توان او را آزمایشى، براى مدتى کوتاه در خانه تنها گذاشت: 1- کودک خودش باید تمایلى براى تنها ماندن در خانه داشته باشد. 2- کودکانى […]

ادامه مطلب