رازهای شناخت شخصیت کودکان از طریق نقاشی

رازهای شناخت شخصیت کودکان از طریق نقاشی

در تحلیل نقاشی، باید این نکته را در نظر داشت که می توان حالات روانی و احساسی کودک را از میان اجزای نقاشی استنباط کرد، اما این در شرایطی است که کودک، با آزادی و به دلخواه خود و نه به اصرار اطرافیان، دست به قلم ببرد. نقاشی نیز مانند سایر توانایی های ذهنی و […]

ادامه مطلب

اختلالات عاطفی و روانی در دوره نوجوانی

اختلالات عاطفی و روانی در دوره نوجوانی

وقتی عواطف دچار اختلال گردد سلامت بدنی و روانی فرد تهدید می‌گردد. در این ناراحتی‌ها، اعضائی مورد حمله قرار می‌گیرند که به‌وسیله سیستم خودکار عصبی کنترل می‌شوند سیستم خودکار عصبی شامل دو دسته اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک می‌شود که اثر هر کدام مخالف دیگری است و باید در حال تعادل باقی بمانند. بیشتر دستگاه‌های بدن […]

ادامه مطلب