بازی ها و اسباب بازی های خطرناک کودک شما

بازی ها و اسباب بازی های خطرناک کودک شما

تا به حال چقدر به کودکی که مشغول بازی کردن با وسایل بازی دور و برش است دقت کرده اید، وقتی کودک در دنیایی غرق شده که هیچ چیز به غیر از آن اسباب بازی نمی تواند در آن نفوذ کند؟ کودکان به کمک اسباب بازیها  بطور غیرمستقیم آموزش می بینند و حوادثی که دور […]

ادامه مطلب

بازی و اسباب بازی برای کودک یک تا یک و نیم ساله

بازی و اسباب بازی برای کودک یک تا یک و نیم ساله

کودک در این سن چگونه بازی میکند؟ – او میتواند راه برود اما ممکن است هنوز خیلی تسلط زیادی روی پاهایش نداشته باشد. – بهتر از گذشته خودش را سرگرم میکند و در جستجو هایش دقیقتر و آگاهانهتر عمل میکند. – میتواند ایدههایش را کنار هم بگذارد تا یک برنامهی ابتدایی را شکل دهد. – به تدریج […]

ادامه مطلب

کودکان ما چقدر اسباب بازی نیاز دارند

کودکان ما چقدر اسباب بازی نیاز دارند

کودکان ما چقدر اسباب بازی نیاز دارند!  در گوشه گوشه کشور بیمارستان‌ها و مراکزی مخصوص کودکان بیمار قرار دارند. کودکانی که مظلومانه در تخت‌های بیمارستان‌ها خوابیده و از درد به خود می‌پیچند. کودکانی که هنوز رنگ شوخی را ندیده و مفهوم شادی را درک نکرده‌اند. حسرت دویدن، بازی کردن و یا حتی خوردن غذاهای خوشمزه […]

ادامه مطلب

اسباب بازی کودکان

اسباب بازی کودکان

 تاثیر اسباب بازی کودکان بر شغل آنها هر کسی خاطره ای از اسباب بازی محبوبش دارد. ممکن است این خاطره ساختن ستون با لگو باشد یا درست کردن قطار، یک عروسک یا یک سرویس وسایل چای خوری، هر چند بازی با یک وسیله به این معنا نیست که بچه ها ساختمان ساز، راننده قطار، خانه […]

ادامه مطلب