دوستان خیالی فرزندم

دوستان خیالی فرزندم

بیشتر كودكانی كه در سنین حدود 2 یا 3 سال هستند، چند دوست خیالی برای خود دارند كه این دوستی‌ها تا حدود 4 و 5 سالگی هم ادامه می‌یابد؛ البته هر چه سن كودك بیشتر می‌شود، شدت این دوستی‌ها كمتر خواهد شد و به همین دلیل بیشترین و عمیق‌ترین دوستی بچه‌ها با دوستان خیالی را […]

ادامه مطلب

بازی های خیالی

بازی های خیالی

با دوستان خیالی و بازی های خیالی کودکان چه کنیم؟ تا سن پنج ، شش سالگی با کودک همراهی می کنیم و دوستان خیالی او را به رسمیت می شناسیم برای دوست خیالی او غذا می گذاریم ولی از آن به بعد کم کم او را با واقعیت آشنا می کنیم و می گوییم : […]

ادامه مطلب