چگونه فرزندمان را به حرف بياوريم؟

چگونه فرزندمان را به حرف بياوريم؟

پرسشي از متخصص کودکان پسر 17 ماهه‌ام را نزد پزشک بردم و با نااميدي و ناراحتي گفتم حتي مامان و بابا هم نمي‌گويد. دکتر از زمان به حرف آمدن خودم و شوهرم پرسيد و يادآور شد که در برخي خانواده‌ها بچه‌ها دير به حرف مي‌آيند و خلاصه اينکه هنوز دير نشده و جاي نگراني نيست […]

ادامه مطلب

چگونه با کودک حرف بزنیم

چگونه با کودک حرف بزنیم

مسلماً همه ما می خواهیم راهی بیابیم تا در برابر نیازهای کودکانمان با احترام رفتار کنیم. می خواهیم راهی بیابیم که موجب شود کودکانمان مسؤول بار بیایند. دوست داریم روش متفاوتی در ارتباط با فرزندانمان در پیش گیریم که به کمک آن فرزندانمان بهتر با دوستان، والدین، همسر و روزی با فرزندانشان ارتباط برقرار کنند. […]

ادامه مطلب