اختلال خوردن در مبتلایان به بیماریADHD

اختلال خوردن در مبتلایان به بیماریADHD

اختلال خوردن با آشفتگی شدید در رفتار تغذیه مشخص می شود. این آشفتگی ها شرایطی جدی هستند که می توانند زندگی فرد را تهدید کنند بنابراین تشخیص و درمان هر چه سریع تر این اختلال بسیار ضروری است. معلمان باید نسبت به چنین شرایطی آگاهی داشته باشند. علاوه بر این مسئولان مدرسه سهم بزرگی در آموزش […]

ادامه مطلب

علل بیش فعالی کودکان و انواع روشهای درمانی

علل بیش فعالی کودکان و انواع روشهای درمانی

بررسی علل ابتلای کودکان به بیش فعالی و انواع روشهای درمانی مثل همه اختلالات اعصاب و روان علت این اختلال تک محوری نیست، به‌طوری که در جدیدترین و جامع‌ترین نگاه به‌علت این اختلال، علل زیستی، روانی و اجتماعی شناخته شده است که جنبه زیستی و ژنتیک بیشتر مورد نظر است چون به احتمال 60 تا […]

ادامه مطلب

کودکان بیش فعال

کودکان بیش فعال

بررسی برخی دلایل ابتلا کودکان به بیش فعالی و راههای درمان آن علت به وجود آمدن بیش فعالی احتمالا ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی است. احتمالا این کودکان در بخش های مربوط به توجه و تمرکز در مغز دچار نقس جزئی هستند. از عواملی که می توانند در بروز این اختلال موثر باشند سیگار […]

ادامه مطلب

کودکان مبتلا به بیش فعالی

کودکان مبتلا به بیش فعالی

بررسی علل ابتلای کودکان به بیش فعالی و انواع روشهای درمانی مثل همه اختلالات اعصاب و روان علت این اختلال تک محوری نیست، به‌طوری که در جدیدترین و جامع‌ترین نگاه به‌علت این اختلال، علل زیستی، روانی و اجتماعی شناخته شده است که جنبه زیستی و ژنتیک بیشتر مورد نظر است  چون به احتمال 60 تا […]

ادامه مطلب