دوران قاعدگی دختر

دوران قاعدگی دختر

راهنمايى هاى والدين هنگام بلوغ و قاعدگی دختران والدين و به ويژه مادران مى توانند با رفتارها و عكس العمل هاى معقول و درستى كه در زمينه بلوغ دختران شان از خود نشان مى دهند، شروع پريودهاى ماهيانه را براى آنان يك فرآيند طبيعى و ارزشمند تلقى كنند و آن را نشانه سلامت جسمانى آنان […]

ادامه مطلب

بلوغ زودرس و دیررس

بلوغ زودرس و دیررس

بلوغ زودرس و دیر رس در دختران وقتى جوانه و برجستگى سينه در دختران, قبل از 8 سالگى ظاهر شود يا شروع عادت ماهانه قبل از 9 سالگى باشد در واقع بلوغ جنسى زودرس اتفاق افتاده است. دخترانی که در خانه‌های بدون پدر زندگی می‌کنند، در سنین پایین‌تر بالغ می‌شوند. ‌بلوغ زودرس در دختران، شایع‌تر […]

ادامه مطلب