ارتباط والدین و نوجوانان

ارتباط والدین و نوجوانان

راههای بهبود ارتباط والدین و نوجوانان شما اغلب فرزندتان را به مدرسه می‌رسانید، به مسابقات ورزشی‌اش اهمیت می‌دهید و اکثر اوقات به تماشای مسابقاتش می‌روید و غالبا همراه با فرزندانتان غذا را میل می‌کنید‌ و… . با انجام دادن این کارها احساس می‌کنید که ارتباطتان با فرزند نوجوانتان به‌بهترین صورت ممکن است. شاید شما بخواهید […]

ادامه مطلب