چگونه فرزندمان را به حرف بياوريم؟

چگونه فرزندمان را به حرف بياوريم؟

پرسشي از متخصص کودکان پسر 17 ماهه‌ام را نزد پزشک بردم و با نااميدي و ناراحتي گفتم حتي مامان و بابا هم نمي‌گويد. دکتر از زمان به حرف آمدن خودم و شوهرم پرسيد و يادآور شد که در برخي خانواده‌ها بچه‌ها دير به حرف مي‌آيند و خلاصه اينکه هنوز دير نشده و جاي نگراني نيست […]

ادامه مطلب

عوامل مختلف در دیر به حرف افتادن کودکان

عوامل مختلف در دیر به حرف افتادن کودکان

درست است که دیر به حرف افتادن کودکان ، تا حدودی امری ارثی قلمداد می شود  ؛ اما نمی توان نقش عوامل محیطی و چگونگی برخورد والدین با کودکان را نادیده گرفت… صحبت کردن با کودک ، مهم ترین گام در آموزش زبان به حساب می آید ؛ هر چند ممکن است برخی تصور کنند […]

ادامه مطلب

حرف افتادن کودک

حرف افتادن کودک

 نخستین کلمه‌ای که کودک به زبان می‌آورد چیست؟ گویا این همان کلمه‌ای است که با آن مادر خود را صدا می‌کند. شاید گمان کنیم که یاد گرفتن کلمه «مامان» کاری ساده است؛ ولی در حقیقت فرایند پیچیده‌ای برای این یادگیری وجود دارد. اکنون این فرایند را گام به گام از نظر می‌گذرانیم: وقتی که کودک […]

ادامه مطلب

دیر به حرف افتادن کودکان

دیر به حرف افتادن کودکان

درست است که دیر به حرف افتادن کودکان ، تا حدودی امری ارثی قلمداد می شود  ؛ اما نمی توان نقش عوامل محیطی و چگونگی برخورد والدین با کودکان را نادیده گرفت… صحبت کردن با کودک ، مهم ترین گام در آموزش زبان به حساب می آید ؛ هر چند ممکن است برخی تصور کنند […]

ادامه مطلب