شیوه های مدیریت کلاس درس کودکان ADHD

شیوه های مدیریت کلاس درس کودکان ADHD

بیش فعالی در غالب اوقات به موقعیت بستگی دارد بنابراین معلمان باید علاوه بر کاربرد روش های اصلاح رفتار در جهت بهبود محیط کلاس درس برای این کودکان هم تلاش کنند. اتخاذ کمک کنده ترین راهبردها برای فرد دانش آموز در قالب یک طرح آموزش فردی رسمی بسیار مفید است. چنین راهبردهایی را باید تمام معلمانی […]

ادامه مطلب

نقص توجه چیست

نقص توجه چیست

بیش فعالی و نقص توجه چیست و چه ویژگیهایی دارد؟ بیش فعالی و نارسایی توجه مشکلی است که در کودکان و حتی بزرگسالان دیده می شود و تعداد قابل توجهی از کودکان و نوجوانان به آن دچارند. کودکان و نوجوانانی که به این اختلال دچارند، نمی توانند توجه خود را متمرکز کنند و در فعالیت […]

ادامه مطلب