چرا بچه‌ها از تاریکی می‌ترسند؟

چرا بچه‌ها از تاریکی می‌ترسند؟

وقتی چراغ ها خاموش می شوند، همه جا تاریک می شود. گاه این تاریکی بسیار ترس آور و وحشت انگیز است خصوصاً برای کودکانی که به تازگی در اتاق خودشان خوابیده و از مادرشان جدا می خوابند.ترس از تاریکی به عنوان یک ترس طبیعی شناخته شده که همواره با نوع بشر همراه بوده است. انسان […]

ادامه مطلب

من از تاریکی میترسم

من از تاریکی میترسم

در کودکان دو تا شش سال، تصورات با سرعت بسیار زیادی رشد می کنند. با آن که این تصورات بیشتر اوقات درباره اتفاقات خوب رخ می دهند، ممکن است همین تصورات، کودکان را از بسیاری رخدادها عصبی کنند یا سبب بروز ترس در آنها شوند زیرا روند فکری و ذهنی کودکان در این سنین، بسیار […]

ادامه مطلب

انواع ترس در کودکان

انواع ترس در کودکان

انواع ترسها در کودکان و مواردی که لازم است در ارتباط با آن به متخصص مراجعه کرد به طور کلي ترسها را مي‌توان به دو گروه عمده تقسيم کرد. 1- ترس‌هاي طبيعي و لازمه دوران رشد (ترس عینی) که حیات انسان را درگیر می کند. 2- ترس‌هاي نابهنجار (ترس ذهنی) ارتباطی با حیات انسان ندارد. […]

ادامه مطلب

ترس از تاریکی کودکان

ترس از تاریکی کودکان

غریبه ها ،تاریکی و رها شدن به کودکان ما چگونه اسیب می زنند ترس از رها شدن کودک از نخستین ماه‌های زندگی ترس از رها شدن را احساس می‌کند. این هراس نوعی ترس مخصوص است که با ترسی که بعدها احساس می‌کند متفاوت است؛ اما این ترس از همان روزهای اول تولد کاملا در او […]

ادامه مطلب

خواب گردی کودکان

خواب گردی کودکان

هنگامی که کودک به نحوه ای رفتار می‌کند که باعث نگرانی می‌گردد؛ مشکل والدین این است که مبادا این رفتار ادامه یابد. کودکان معمولاً همچنان‌که بزرگ می‌شوند، رفتارهای ناراحت‌کننده یاعیب خود را کنار می‌گذارند…   اما بعضی از کودکان نیاز به التفات بیشتر والدین و یاری متخصصان دارند. مشاوره به موقع می‌تواند هم به کودک […]

ادامه مطلب