آموزش توالت به كودكان

آموزش توالت به كودكان

آموزش توالت (Toilet Training) یعنی آنکه کودک طرز صحیح استفاده از توالت را بیاموزد، نیاز به دستشویی کردن، شستن و کند، طرز صحیح دستشویی کردن، شستن و پاکر کردن خودش و شستن دست‌ها و خشک کردن آنها را بیاموزد. کودکان معمولا تا سن ٥-٤ سالگی در این مورد نیاز به کمک دارند. اکثر کودکان کنترل […]

ادامه مطلب

آموزش توالت رفتن کودکان

آموزش توالت رفتن کودکان

دردسرهای آموزش توالت رفتن زمان یادگیری توالت رفتن در کودکان با هم تفاوت دارد، بدین ترتیب که برخی کودکان دیرتر از دیگران یاد می گیرند که به موقع به توالت بروند. البته این مسأله غیرطبیعی نیست. برای اینکه کودکی بتواند به تنهایی دستشوئی برود و تمام مسائل بهداشتی را رعایت کند رسیدن به مراحل رشدی […]

ادامه مطلب