دوستان خیالی فرزندم

دوستان خیالی فرزندم

بیشتر كودكانی كه در سنین حدود 2 یا 3 سال هستند، چند دوست خیالی برای خود دارند كه این دوستی‌ها تا حدود 4 و 5 سالگی هم ادامه می‌یابد؛ البته هر چه سن كودك بیشتر می‌شود، شدت این دوستی‌ها كمتر خواهد شد و به همین دلیل بیشترین و عمیق‌ترین دوستی بچه‌ها با دوستان خیالی را […]

ادامه مطلب

انتخاب دوستان خوب

انتخاب دوستان خوب

هر چقدر که بخواهید و سعی کنید، نمی توانید دوستان فرزندتان را خودتان انتخاب کنید. اما می توانید شرایطی را به وجود آورید که آنها در انتخاب دوست، عاقلانه تصمیم بگیرند. به فرزندتان مهارت های اجتماعی را بیاموزید. روش هایی را به وجود آورید که آنها «زیبایی های اجتماع» را ببینند، مانند: ملاقات و رفت و آمد با دوستان و […]

ادامه مطلب