شخصيّت شناسي کودکان

شخصيّت شناسي کودکان

والدين قادرند ازهمان ابتدا نوع شخصيّت فرزندان خود را تشخيص دهند و ازاين شناخت بعنوان وسيله اي در راستاي کمک به آنان استفاده نموده، اين کودکان را بعنوان افرادي خلّاق و يا بعبارتي به نمونه اي سالم در نوع شخصيّتي خود مبدّل سازند . تبیان: هر پدر و مادري خواهان داشتن فرزندي بااستعدادهاي درخشان ، […]

ادامه مطلب

بازي و نقش آن در رشد شخصيت كودكان

بازي و نقش آن در رشد شخصيت كودكان

بازي جزئي تفكيك‌ناپدير از زندگي كودكان است.  كودكان بيش از هر امر ديگر وقت خود را به بازي اختصاص مي‌دهند. البته بازي مختص كودكان نيست، بلكه بازي در تمام طول زندگي انسان مشاهده مي‌شود منتهي نوع بازي و مدت زماني كه افراد در سنين مختلف به آن اختصاص مي‌دهند، متفاوت است. با اين‌كه بازي به‌عنوان بخش […]

ادامه مطلب