بازي و نقش آن در رشد شخصيت كودكان

بازي و نقش آن در رشد شخصيت كودكان

بازي جزئي تفكيك‌ناپدير از زندگي كودكان است.  كودكان بيش از هر امر ديگر وقت خود را به بازي اختصاص مي‌دهند. البته بازي مختص كودكان نيست، بلكه بازي در تمام طول زندگي انسان مشاهده مي‌شود منتهي نوع بازي و مدت زماني كه افراد در سنين مختلف به آن اختصاص مي‌دهند، متفاوت است. با اين‌كه بازي به‌عنوان بخش […]

ادامه مطلب

شخصيت كودكان چگونه شكل مي گيرد؟

شخصيت كودكان چگونه شكل مي گيرد؟

والدين ضمن اين‌كه مقداري از خصايص خود را به فرزندانشان به طور موروثي منتقل مي‌كنند، بايد بكوشند شخصيت آنها را طوري شكل دهند كه آنان به آسودگي با محيط اطراف و مردم اجتماع خويش سازگاري بيابند و در زندگي روزمره خود دچار مشكلات اساسي نباشند؛ البته اين موضوع حائز اهميت است كه از يك پدر […]

ادامه مطلب