روشهای درمان افسردگی در کودکان

روشهای درمان افسردگی در کودکان

روشهای درمان افسردگی در زمینه ی درمان افسردگی در کودکان، می توان به روشهایی همچون درمانهایی دارویی، روان درمانی فردی و خانوادگی و کاهش یا تخفیف موقعیت های استرس زا اشاره کرد که تأثیر قابل توجهی را در برداشته است. درمان دارویی بیش از همه در کودکانی که به شدت مبتلا هستند و اختلال در […]

ادامه مطلب

استرس خانواده و تاثیر آن روی اضطراب کودکان

استرس خانواده و تاثیر آن روی اضطراب کودکان

تحقیقات اخیر دانشمندان موسسه بهداشت نروژ نشان می‌دهد کودکان و خردسالانی که در سالهای نخست زندگی در معرض استرس و تنش‌های خانوادگی هستند، ‌در دوران نوجوانی بیشتر به علایم اضطراب و افسردگی دچار می‌شوند. به نقل از مدیکال‌نیوزتودی، بررسی‌های دانشمندان روی بیش از نهصد خانواده نشان می‌دهد وقتی کودکان در خانواده‌هایی بزرگ می‌شوند که مادر […]

ادامه مطلب