نبايدهاي تربيتي براي والدين

نبايدهاي تربيتي براي والدين

شکي نيست که يکي از دشوارترين وظايف هر پدر و مادري، تربيت فرزند است. تربيت فرزند با تمامي ابعاد و زاويه هاي گوناگون آن، چنان امر خطير و دشواري است که هر قدر درباره آن بگوييم و بخوانيم باز کم گفته ايم.معمولا وقتي از تربيت صحبت مي کنيم، اولين نکته اي که به ذهن مي […]

ادامه مطلب

ده قانون ساده تربيت کودکان

ده قانون ساده تربيت کودکان

پیروی از ده قانون ساده به شما امکان می دهد رفتارهای خوب را در کودک خود تقویت کنید و این رفتار را در آنها به صورت عادت در آورید. ۱. رفتار درست بچه ها را تقویت کنید رفتار درست بچه ها را تقویت کنید نه بد رفتاری شان را درخواست های مؤدبانه ی بچه ها […]

ادامه مطلب

انواع خانواده ها از نظر تربيت کودک

انواع خانواده ها از نظر تربيت کودک

الف  – خانواده خشك و سخت گير 1 –  پدر و مادر ها با بچه ها همان طور رفتار مي كنند كه والدين خودشان رفتار كرده اند. 2 –  تصميم گيري با يكي از والدين  خصوصا پدر  انجام مي گيرد. معمولا پدر خانواده حاكم بر رفتار و اعمال فرزندان است و هيچ يك از اعضاي […]

ادامه مطلب

تربيت کودکان،قسمت اول

تربيت کودکان،قسمت اول

1) به رفتارهاي کودک‌تان با دقت توجه کنيد. بسياري از والدين توجه کمي به آنچه که در خانه اتفاق مي‌افتد دارند و به همين دليل ممکن است مشکلات را بيشتر و مهم‌تر و بالعکس کمتر و کم اهميت‌تر از آنچه که هست ارزيابي کنند. براي مثال: کودکان گاه‌گاهي نق مي‌زنند به‌ويژه، در زمان خستگي، بيماري […]

ادامه مطلب

كليدهاي تربيت و رفتارباپسرها

كليدهاي تربيت و رفتارباپسرها

سه مرحله رشد پسرها 1. اولين مرحله اززمان تولد تا 6سالگي است؛ يعني سنيني كه پسرمتعلق به مادرش است.اوپسر«مادر»است، حتي اگرپدرش نقش مهمي رادراين مرحله ايفاكند.دراين مرحله ،هدف آن است كه عشق وحس امنيت بالايي را به او بدهيم وتجربهاي گرم ولذتبخش اززندگي برايش فراهم آوریم 2.مرحله دوم از6 تا 14 سالگي است.اوبراساس كنش هاي […]

ادامه مطلب