ده قانون ساده تربيت کودکان

ده قانون ساده تربيت کودکان

پیروی از ده قانون ساده به شما امکان می دهد رفتارهای خوب را در کودک خود تقویت کنید و این رفتار را در آنها به صورت عادت در آورید. ۱. رفتار درست بچه ها را تقویت کنید رفتار درست بچه ها را تقویت کنید نه بد رفتاری شان را درخواست های مؤدبانه ی بچه ها […]

ادامه مطلب

انواع خانواده ها از نظر تربيت کودک

انواع خانواده ها از نظر تربيت کودک

الف  – خانواده خشك و سخت گير 1 –  پدر و مادر ها با بچه ها همان طور رفتار مي كنند كه والدين خودشان رفتار كرده اند. 2 –  تصميم گيري با يكي از والدين  خصوصا پدر  انجام مي گيرد. معمولا پدر خانواده حاكم بر رفتار و اعمال فرزندان است و هيچ يك از اعضاي […]

ادامه مطلب

تربيت کودکان،قسمت دوم

تربيت کودکان،قسمت دوم

ادامه از قسمت اول 4) رفتار و مهارت‌هاي جديد را به کودکانتان آموزش دهيد. برخي از والدين تصور مي‌کنند کودکان با گذشت زمان و وقتي بزرگتر مي‌شوند ياد مي‌گيرند چگونه در هر موقعيتي رفتار کنند. در حالي‌که براي يادگيري هر مهارت جديد لازم است والدين آموزش دهند، با فرزندشان تمرين کنند، کودک خود را تشويق […]

ادامه مطلب