تاثیر و نقش بازی والدین با کودکان در خلاقیت

تاثیر و نقش بازی والدین با کودکان در خلاقیت

از گذشته های دور نسبت به بازی نگرش های مثبت و منفی وجود داشته است. عده ای بازی را صرف بی هدف انرژی های انباشته شده، لذت آنی و… رفتارهای زائد و بیهوده تلقی کرده اند در حالی که برخی آن را زیباترین و پاک ترین فعالیت در جهت شکوفایی و رشد کودک می دانند. بازی […]

ادامه مطلب

نقش بازی در رشد ذهنی کودکان

نقش بازی در رشد ذهنی کودکان

نقش بازی در رشد ذهنی ، عاطفی کودکان بازي و رشد ذهني : بازي امکان تجربه و تعامل‌هاي مستقيم با عوامل محيطي را براي کودک فراهم مي‌کند. بازي نه تنها بر رفتارهاي هوشمندانه و قابل مشاهده کودک اثر دارد، بلکه بر ساخت فيزيولوژيکي مغز او تاثير غير قابل انکار دارد. عملكرد كودكان از طریق اعمال […]

ادامه مطلب