تاثير انديشه« فرزندآوري» والدين بر شکل گيري شخصيت کودک

تاثير انديشه« فرزندآوري» والدين بر شکل گيري شخصيت کودک

يکي از اولين مسائلي که پس از شروع زندگي مشترک ذهن بسياري از زوج ها را درگير مي کند، فرزندآوري است. زوج ها به خوبي مي دانند که وقتي پدر و مادر شدند، بايد بيشتر وقت خود رابه فرزند و مسائل تربيتي او اختصاص دهند. بنابراين در بيشتر موارد چندسالي صبر مي کنند تا تکليف […]

ادامه مطلب

بازي و نقش آن در رشد شخصيت كودكان

بازي و نقش آن در رشد شخصيت كودكان

بازي جزئي تفكيك‌ناپدير از زندگي كودكان است.  كودكان بيش از هر امر ديگر وقت خود را به بازي اختصاص مي‌دهند. البته بازي مختص كودكان نيست، بلكه بازي در تمام طول زندگي انسان مشاهده مي‌شود منتهي نوع بازي و مدت زماني كه افراد در سنين مختلف به آن اختصاص مي‌دهند، متفاوت است. با اين‌كه بازي به‌عنوان بخش […]

ادامه مطلب

نقش همبازيها در رشد شخصيت کودک

نقش همبازيها در رشد شخصيت کودک

در عين حال که وجود رابطه اي صميمي و همبازي شدن با بزرگسالي مهربان براي ايجاد احساس اعتماد و ارزش، رفع نيازمنديها، پاسخ به پرسشها و حل مشکلات کودک الزامي است، کنش متقابل با کودکان ديگر نيز در اين فرايند نقشي عمده بازي مي کند. همسالان و همبازيها در شکل گيري شخصيت، رفتار اجتماعي، نظام […]

ادامه مطلب