شیوه های مدیریت کلاس درس کودکان ADHD

شیوه های مدیریت کلاس درس کودکان ADHD

بیش فعالی در غالب اوقات به موقعیت بستگی دارد بنابراین معلمان باید علاوه بر کاربرد روش های اصلاح رفتار در جهت بهبود محیط کلاس درس برای این کودکان هم تلاش کنند. اتخاذ کمک کنده ترین راهبردها برای فرد دانش آموز در قالب یک طرح آموزش فردی رسمی بسیار مفید است. چنین راهبردهایی را باید تمام معلمانی […]

ادامه مطلب

عوامل موثر در بیش فعالی کودک

عوامل موثر در بیش فعالی کودک

کلیه عواملی که در ابتلا کودکانمان به بیش فعالی دخالت دارند عوامل نورو بیولوژیک : در حال حاضر بر این نکته اتفاق نظر وجود دارد که علت ADHD مربوط به تعامل پیچیده سیستم‌های عصبی – تشریحی و عصبی – شیمیایی است. (کاپلان،1389) اکثر کودکان ADHD شواهد آشکاری از آسیب دستگاه عصبی مرکزی (CNS) را نشان […]

ادامه مطلب