بیماری adhd چیست

بیماری adhd چیست

ADHD چیست؟ ADHD مخفف عبارت اختلال نقص توجه/بیش فعالی است که اختلالی مغزی محسوب می شود و بر توجه، فعالیت های حرکتی و کنترل تکانه تأثیر می گذارد. بیش فعالی در پسران بیشتر از دختران رخ می دهد و علایم بیش فعالی در بین دو جنس نیز ممکن است متفاوت باشد. در پسران این علائم […]

ادامه مطلب