بازتابها و انواع آن در نوزادان تازه متولد شده

بازتابها و انواع آن در نوزادان تازه متولد شده

بازتابها و انواع آن در نوزادان تازه متولد شده

بازتاب ، پاسخ رفتاری آموخته شده به محرکهای خاص محیطی است . برخی از این بازتابها ، مانند بازتاب گونه و بازتاب مکیدن در بقای شیرخوار نقش حیاطی دارد . برخی دیگر در جریان تکامل ، تحول یافته اند . مثلا ، چنگ زدن دستی برای جلوگیری از افتادن شیرخوار لازم است .

بازتابهای دیگر ، مانند پلک زدن و بازتاب خروش ، شیرخوار را از ناراختی جسمی محافظت می کند . از بیت تمام بازتابها فقط بازتابهای پلک زدن ، پرش زانو و عطسه کردن در تمام طول عمر ادامه می یابد . سایر بازتاب ها ، زفته رفته با پیشرفت رشد نا پدید و با حرکات آگاهانه تر و ارادی تر جایگزین می شوند .

اکثر شیر خواران تازه متولد شده در سمت راست بدن در مقایسه با سمت چپ دارای حرکات قویتر و هماهنگ تری هستند که اساس راست دستی و چپ دستی را در دوران بزرگسالی تشکیل می دهند.

انواع بازتابها

بازتاب بابینسکی : برای مشاهده این بازتاب کف پا را تحریک کنید ، انگشتان نوزاد در جهت بالا و خارج از هم باز می شود.

بازتاب بابکین : برای مشاهده این بازتاب به هر دو کف دست شیرخوار فشار وارد کنید ، چشمان او بسته و دهانش باز می شود و سرش را می چرخاند.

بازتاب پلک زدن : اگر نور به چشمان شیر خوار بتابد یا شیئی را به سمت چشمانش ببرید ، پلک میزند.

بازتاب پرش زانو : وقتی به کاسه زانوی نوزاد ضربه وارد می کنید ، پای نوزاد به سمت بالا می پرد .

بازتاب مورو : با یک صدای بلند ناگهانی یا برداشتن ناگهانی نقطه اتکای نوزاد ، بازو و ساق پای او اول به سمت خارج و بعد به سمت بدن او پرتاب می شود ، مثل اینکه قصد دارد به چیزی بچسبد.

بازتاب چنگ زدن : انگشت خود یا چیزی را در کف دست شیر خوار بگذارید ، شیر خوار سفت آن را چنگ می زند و حتی ممکن است خود را بلند کند.

بازتاب گونه : گونه شیر خوار را را لمس کنید ، شیر خوار به سمت محل لمس بر می گردد و برای مکیدن تلاش می کند.

بازتاب مکیدن : شیئی را در دهان نوزاد قرار دهید ، شروع به مکیدن منظم می کند.

بازتاب شنا کردن : شیرخوار را روی شکم قرار دهید ، بازوها و ساق هایش از هم باز می شود و مثل حالت شنا حرکت می کند.

گردآورنده : سارا گودرزی

، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *