خلق و خوی نوزاد در بروز رابطه دلبستگی

خلق و خوی نوزاد در بروز رابطه دلبستگی

خلق و خوی نوزاد نیز در چگونگی بروز رابطه دلبستگی نقش دارد. خلق و خو بخشی از شخصیت ماست که از بدو تولد با ماست. یکی از جنبه های خلق و خو واکنش به استرس است. بعضی از نوزادان آرام و اجتماعی هستند در حالی که بعضی دیگر به راحتی ناراحت می شوند و به آسانی آرام نمی گیرند. گفته می شود که نوزادان دسته دوم خلق و خوی کژخویی دارند. این قبیل نوزادان زیاد گریه می کنند و نیاز زیادی دارند که والدین آنها را آرام کنند و در مقایسه با نوزادان دیگر باری آرام شدن نیاز بیشتری دارند که پدر یا مادرشان آنها را در آغوش بگیرد و تکان دهند. این قبیل نوزادان ممکن است تاثیر منفی زیادی بر مراقبان خود بگذارند. به عنوان نمونه مادران آنها غلب از دست این نوازدان عصبانی هستند و از آنها شکایت می کنند. کودکان کژخو ممکن است توانایی والد خود را در گرم و صمیمی و بودن زیر سوال ببرند به خصوص در صورتی که پدر یا مادر کسی باشد که به راحتی تحت تاثیر استرس قرار می گیرد.

، ، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *