> آموزش به کودکان

بچه های وظیفه شناس داشته باشیم

بچه های وظیفه شناس داشته باشیم

برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و الویت دادن به کارها در ایجاد مسئولیت‌پذیری فرزندان نقش دارد. امیر هوشنگ مهریار، روانشناس گفت: دانش آموزان و خانواده‌های آنها باید در آغاز سال تحصیلی مسئولیت‌پذیر باشند بعضی خانواده ها به علت گرفتاریهای مختلفی که دارند از مسئولیت‌پذیری کمتر نسبت به دانش‌آموز خود برخوردارند. وی افزود: دسته دیگری از خانواده‌ها نسبت به […]

، ، ادامه مطلب

نحوه برخورد با کودک هنگام صحبت از ازدواج!

نحوه برخورد با کودک هنگام صحبت از ازدواج!

برای تصمیم گیری مناسب و سالم راجع به موضوعات جنسی و ازدواج لازم است کودکان و نوجوانان از والدین اطلاعات بگیرند و راهنمایی شوند ،اکثر اوقات  در برابر این موضوع با خنده و شوخی  بابت سن کمشان توسط والدین مواجه می شوند سوار دوچرخه اش دورتادور اتاق می گردد و اشک می ریزد. زن می […]

، ، ادامه مطلب

راه و روش تفهیم عذرخواهی به کودک

راه و روش تفهیم عذرخواهی به کودک

برای پرورش یک کودک با ادب و آموزش اداب و اصول اجتماعی به وی باید اول از خودتان شروع کنید وخودتان را برایش مثال بزیند چون شما الگوی او هستیدبه خصوص اگر در منزل فرزندان بزرگتری دارید همه شما الگوهای اخلاقی وی هستید به طور کلی لازم است که نگاه ما به کودکان به این […]

، ، ادامه مطلب

مشکلات یادگیری و آموزشی در کودکان

مشکلات یادگیری و آموزشی در کودکان

 آرمین در پیش دبستانی از نظر مربی اش نمی تواند به خوبی نقاشی کند و از خط بیرون می زند، در یادگیری شکل ها مشکل دارد. از نظر مادرش نیز آرمین برای یادگیری علاقه ای نشان نمی دهد و رنگ ها را به خوبی نمی شناسد. رفتارهای نامناسب والدین مربی و مادر سعی می کنند […]

، ، ادامه مطلب

کشف مهارت و استعدادهای کودکان

کشف مهارت و استعدادهای کودکان

این یک واقعیت انکار ناپذیر است که بازی پیش نیازی است برای مهارتهای بعدی کودک. جروم برونر می گوید: بازی برای رشد مهارتهای ذهنی، اساسی است. کودکان در بازی می توانند بدون دخالت دیگران تجربه کسب کنند و در این ضمن توانایی های پیچیده ای کسب کنند. یکی از فرضیه های روان شناسی رشد این […]

، ، ، ادامه مطلب